جلسه همفکری حلقه نقد و هابیت و جریان های تکفیری

×

پیغام هشدار

لطفا جهت ثبت نام و ارسال فرم وارد سایت شوید.
جلسه همفکری حلقه نقد و هابیت و جریان های تکفیری

تاریخ و ساعت برگزاری:

با توجه به نظر سنجی زیر اعلام می گردد