امار کلی

دوره‌ها

84

کلاس‌ها

35

فیلم‌ها

300

دانشجویان

2863

 • آموزش مجازی

 • شبکه‌های پیام رسان

  ریپورت در پیام رسان تلگرام
  مشاهده
  دو نکته مهم در پیام رسان تلگرام
  مشاهده
  امنیت و حریم خصوصی در پیام رسان تلگرام
  مشاهده
  گیف در پیام رسان تلگرام
  مشاهده
  استیکر در پیام رسان تلگرام
  مشاهده
  ربات در پیام رسان تلگرام
  مشاهده
  آموزش ارسال پیام به مخاطبین
  مشاهده
  ساخت گروه تلگرام و مدیریت آن
  مشاهده

 • شبکه‌های اجتماعی

  تکنیک های جذب مخاطب
  مشاهده
  تکنیک های جذب مخاطب (قسمت اول)
  مشاهده
  مهارت پاسخگویی و مشاوره (قسمت دوم)
  مشاهده
  مهارت پاسخگویی و مشاوره (قسمت اول)
  مشاهده
  اقتضائات و نیازشناسی مخاطب (قسمت سوم)
  مشاهده
  اقتضائات و نیازشناسی مخاطب (قسمت دوم)
  مشاهده
  اقتضائات و نیازشناسی مخاطب (قسمت اول)
  مشاهده
  رشد و اتقاء امنیت کاربران (قسمت دوم)
  مشاهده